Home | Contact

Blended Learning

Blended learning is een combinatie van E-learning met een praktijkdag. In de cursus komen de kennis en vaardigheden aan bod die een bedrijfshulpverlener nodig heeft om hulp te verlenen. Met het E-learning programma bereiden cursisten zich in hun eigen tempo en op een door hen zelfgekozen tijdstip en plaats voor op de eendaagse praktijkopleiding. Cursisten worden toegelaten tot de praktijkdag als zij het toelatingscertificaat van het E-learning programma hebben behaald. Het E-learning programma bestaat uit de modulen:

  • Niet-spoedeisende Eerste Hulp
  • Spoedeisende Eerste Hulp
  • Brandbestrijding
  • Ontruiming

Studielast

Cursisten besteden gemiddeld vier tot zes uur aan het doorlopen van het E-learning programma. Het verplichte praktijkgedeelte duurt een dag.

Diploma

Het diploma is 1 jaar geldig. Na 1 jaar kan de cursist de geldigheid van het diploma verlengen door het volgen van een op de herhaling afgestemd Blended Learningtraject.

Toetsing in E-learning

Elke module moet worden afgerond met een E-toets. Een voorwaarde om aan een E-toets te mogen beginnen, is dat alle video’s van de module zijn bekeken en dat de bijbehorende vragen zijn beantwoord. Deze eis moet waarborgen dat de cursisten ook daadwerkelijk hebben gezien hoe een competentie (vaardigheid) wordt uitgevoerd. Op die manier zijn zij goed voorbereid op de praktijkdag. Mochten cursisten zakken, dan kunnen zij opnieuw een (andere) toets maken. Als alle toetsen voldoende zijn gemaakt, kan het toelatingscertificaat worden opgeslagen als pdf-bestand en geprint.

Voorleesstem

De cursisten kunnen ervoor kiezen om alle tekst te laten voorlezen. Deze mogelijkheid is ingebouwd om dyslectische cursisten te ondersteunen en kandidaten die meer auditief ingesteld zijn. De voorleesstem kan ook worden uitgezet.

Praktijkdag

Op de praktijkdag staat het praktisch uitvoeren van de competenties centraal. De cursisten oefenen in groepjes. Om het oefenen te begeleiden, zijn er instructiekaarten gemaakt die overeen komen met de instructiekaarten van het E-learning programma.  Via de instructiekaarten is altijd een goed voorbeeld van de competentie beschikbaar. Op de praktijkdag worden de competenties geëxamineerd en wordt een NIBHV-examen afgenomen. Voor de cursisten die de Blended Learning opleiding volgen, is een naslagwerk met instructiekaarten beschikbaar. Kijk voor een demo op www.nibhv.nl.

Kosten

De kosten voor een ‘in company’ opleiding middels de blended learning methode bedragen € 199,- excl. BTW (vanaf 8 personen). Dit is inclusief examen. Wilt u meer weten over deze BHV-opleidingen? Neem eens contact met ons op.

Contact

Adres: Emmalaan 9

  7822 JA Emmen

Telefoon: 0591-641021

Mobiel: 06-55836082

Fax: 0591-653222

E-mail: info@opleidingenbhv.nl