Home | Contact

Basisopleiding Bedrijfshulpverlener

Iedereen die bedrijfshulpverlener is of wordt kan deelnemen aan de basisopleiding. Er is geen vooropleiding vereist.

Hoe ziet de opleiding eruit?
De Basisopleiding Bedrijfshulpverlening bestaat uit twee onderdelen.

1. Verlenen van eerste hulp
In dit onderdeel leren cursisten slachtoffers beoordelen en behandelen volgens de eerste hulp-benadering. Cursisten leren reanimeren en hoe te handelen bij shock, huidwonden, ernstig uitwendig bloedverlies, brandwonden, botbreuken en ontwrichtingen en oogletsels. Naast de benodigde theorie worden de vaardigheden geoefend en getraind.

2. Beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie en ontruiming
In dit onderdeel leren cursisten in de praktijk een beginnende brand te blussen. In het theoriedeel komt aan de orde hoe een brand ontstaat en zich verder ontwikkelt. Cursisten leren op welke wijze en met welke middelen een brand kan worden geblust. Vanzelfsprekend komen daarbij ook de gevaren bij het blussen aan bod. Verder in dit onderdeel aandacht voor de samenwerking met externe hulpverleningsdiensten. Welke informatie geef je door bij de melding van een incident? Hoe vindt de alarmering plaats? Wat is de rol van de BHV’er bij een ontruiming? Wat staat er in een ontruimingsplan? Welke voorzieningen moeten er in een gebouw zijn aangebracht? Allemaal vragen die in dit onderdeel van de opleiding worden beantwoord.

Hoe lang duurt de opleiding?
De opleiding duurt ten minste zestien uur. De cursustijd kan op twee verschillende manieren ingedeeld worden bijvoorbeeld in twee hele dagen of in vier halve dagen.

Blended Learning
Blended learning is een combinatie van E-learning met een praktijkdag. In de cursus komen de kennis en vaardigheden aan bod die een bedrijfshulpverlener nodig heeft om hulp te verlenen. Met het E-learning programma bereiden cursisten zich in hun eigen tempo en op een door hen zelfgekozen tijdstip en plaats voor op de eendaagse praktijkopleiding. Cursisten worden toegelaten tot de praktijkdag als zij het toelatingscertificaat van het E-learning programma hebben behaald.

Studielast
Cursisten besteden gemiddeld vier tot zes uur aan het doorlopen van het E-learning programma. Het verplichte praktijkgedeelte duur een dag.

Kosten
De kosten voor een ‘in company’ opleiding bedragen € 199,- excl. BTW (vanaf 8 personen). Dit is inclusief examen. Ook is het mogelijk deze opleiding volgens de Blended Learning Methode te volgen. De kosten bedragen dan € 199,- excl. BTW.

 

Wilt u meer weten over deze BHV-opleidingen? Neem eens contact met ons op.

Contact

Adres: Emmalaan 9

  7822 JA Emmen

Telefoon: 0591-641021

Mobiel: 06-55836082

Fax: 0591-653222

E-mail: info@opleidingenbhv.nl