Home | Contact

Waarom BHV?

BHV (bedrijfshulpverlening) is bedoeld om letsel en schade van werknemers en derden zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. De voornaamste taken van bedrijfshulpverlening zijn:

  • Verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • Beperken en het bestrijden van een beginnende brand
  • Voorkomen en beperken van ongevallen
  • In noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het gebouw
  • Alarmeren van en samenwerken met de overheid hulpverleners

De term “bedrijfshulpverlening” wordt gebruikt sinds de invoering van het “Koninklijk Besluit Bedrijfshulpverlening” (januari 1994). Inmiddels is het “Koninklijk Besluit Bedrijfshulpverlening” opgenomen in de Arbo-wet.

Wettelijke verplichting.

De Arbowet 1998 (art. 3) verplicht iedere werkgever passende maatregelen te nemen om in geval voor gevaar van de werknemers en derden doeltreffend te kunnen optreden ter bescherming van die werknemers en derden. Hiertoe zal een stukje maatwerk geleverd moeten worden, daar iedere organisatie zijn eigen specifieke kenmerken en problemen heeft. Dit maatwerk krijgt gestalte in de vorm van de BHV-organisatie. Om de BHV-taak optimaal te laten verlopen is het van belang dat er een gedegen opleiding- en oefeningprogramma wordt aangeboden.

 

Contact

Adres: Emmalaan 9

  7822 JA Emmen

Telefoon: 0591-641021

Mobiel: 06-55836082

Fax: 0591-653222

E-mail: info@opleidingenbhv.nl